با خدا

به نام خدا

بار خدایا در هر کار که شیطان گره افکند ، گره گشایی کن.

و هر در که بندد ، تو باز کن.

و هر تدبیر که کند ، گسسته گردان  .

و هرآهنگ که کند برهم زن و هر رشته که محکم برتابد ، پنبه نمای.

بار خدایا مارا در شمار دشمنان شیطان قرار ده و چنان کن که چون آهنگ فریبمان کند ، فرمانش اطاعت نکنیم.

(بخشهایی از نیایش 17 صحیفه سجادیه)

/ 0 نظر / 8 بازدید