با خدا3

بار خدایا ، تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوند یکتای تهنای بی همانند و یگانه.

 

تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست ؛ خداوند کریم و بخشنده و در کرم و بخشندگی به حد نهایت ، خداوند عظیم و در عظمت بی مانند کبیر و صاحب کبریا.

تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست ؛خداوند متعال و در نهایت تعالی و سخت انتقام گیرنده.

تویی که هر چه به عرصه وجودآورده ای به میزان معین آورده ای و هر چیز آماده کرده ای و کارهای عالم نیک سامان داده ای.

(بخشهایی از نیایش 47 صحیفه سجادیه)

/ 0 نظر / 9 بازدید